Käyttöehdot

SIVUJEN TAVOITE
Safedo Oyj:n kurssijärjestelmä -sivut tarjoavat ajan tasalla olevaa tietoa kaikille ensiapukurssien suorittamisesta kiinnostuneille.

KÄYTTÖEHDOT
Internet-sivujen käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Internet-sivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Safedo voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään Safedo Oyj:n Internet-sivujen käytöstä.

TEKIJÄNOIKEUDET
Internet-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Safedo Oyj pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Safedo Oyj:n etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Safedo Oyj:n erillistä kirjallista suostumusta. Sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

TUNNUSMERKIT
Safedo Oyj:n tuotteiden ja palveluiden nimet ja logot ovat suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä.

VASTUUVAPAUTUS
Internet-sivut esitetään sitoumuksetta ja ”sellaisena kuin ne ovat”. Safedo Oyj ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Safedo Oyj ei takaa Internet-sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Safedo Oyj ei vastaa sivujen saatavuudesta. Safedo Oyj pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.
Internet-sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Safedo Oyj:llä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Safedo Oyj:n toimesta eikä Safedo Oyj vastaa niiden sivujen sisällöstä. Safedo Oyj ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Safedo Oyj ei ole vastuussa Internet-sivuillaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Safedo Oyj:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

AINEISTON LÄHETTÄMINEN SAFEDO OYJ:LLE
Lähettämällä aineistoa jollekin Safedo Oyj:n palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Safedo Oyj:lle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.
Safedo Oyj ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Safedo Oyj voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

YKSITYISYYDEN SUOJA
Safedo Oyj noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Internet-sivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, heidän itsensä Safedo Oyj:lle esimerkiksi palautteen yhteydessä ilmoittamana. Safedo Oyj:lle tällä tavoin annettujen henkilötietojen käsittelyä on kuvattu avoimesti Safedo Oyj:n Internet-sivuilta asianomaisista kohdista löytyvissä tietosuojaselosteissa.

EVÄSTEET
Safedo Oyj voi käyttää Internet -sivustolla väliaikaisia evästeitä (temporary cookies) parantaakseen käyttäjäkokemusta.AsiakaspalveluAsiakaspalvelu
kurssille@suomenensiapukoulutus.fi
p. 010 525 1260 (ma - pe 8.00 - 16.00)