Ota yhteyttä!

Ensiapukurssien KELA -korvattavuus

Tiesithän, että hankkiessasi ensiapukoulutuksia voit olla oikeutettu KELA -korvaukseen? Ensiapukoulutukset kuuluvat olennaisena osana ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja siten niiden korvauskelpoisuudesta on säädetty. Työnantaja saa korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista.

Ensiapukoulutus kuuluu korvausluokkaan I, johon kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta.

Työnantaja:

  - Edellytyksenä, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä
  - Toimintasuunnitelma oltava voimassa
  - Ensiapukoulutusten osalta kouluttajan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensiapukouluttajan lisäkoulutus
  - Työnantajat hakevat korvauksen 6kk kuluessa tilikauden päättymisestä
  - Korvaus enimmillään 60%, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELA:n tekemän päätöksen mukaan
  - Korvaus ei koske omaan tahtiin suoritettavia verkkokursseja


Lue lisää!

Yrittäjä:

  - Edellytyksenä, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä
  - Toimintasuunnitelma oltava voimassa
  - Ensiapukoulutusten osalta kouluttajan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensiapukouluttajan lisäkoulutus
  - Yrittäjät hakevat korvauksen 6kk kuluessa laskun maksusta
  - Korvaus enimmillään 60%, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELA:n tekemän päätöksen mukaan
  - Korvaus ei koske omaan tahtiin suoritettavia verkkokursseja


Lue lisää!